Audrey Carlan: Calendar girl by Libri Kiadó - Issuu

Felálló állapotban a pénisz felnéz.

A lány, aki jobbról karolt belé, s igazította dereglye imbolygását az ő frissebb, szabatosabb lépteihez, harmadéves volt, mint ő, együtt ültek a kórtan órán is, amely hiába kapcsolta össze az intézet alapítója nevét a tudománytörténetben Pasteurével a mostani előadó s a késői időpont jóvoltából az ásítások, fejtámasztások s bajtársi összejövetelek után a nyílt kabáton alvás barlangjává vált, úgyhogy még az illemtudóbb kolleginák is vidám megkönnyebbedéssel özönlöttek ki a szabadságot jelentő mellékutcába, melynek a ködszitálásába az Üllői út ívlámpái is odavilágítottak.

A fiatalember — egy ötödéves —, aki Ágnes bal oldalán igyekezett, s ép felálló állapotban a pénisz felnéz mindig sietni kényszerült, hogy a megkéső jobb, az ortopéd cipős, az egészségesek menésivel lépést tarthasson, kórtermi gyakorlatról jött, s valami bélyeg vagy újságvásárlás őgyelegtette az utca torkolatban, melyben a kiözönlő diákok közt Ágnes katonaposztóból varratott szürke kabátjának is föl kellett merülnie.

A jobb oldalon, az úttest felől lépegető fiút viszont, akinek szép, adjusztált bakancsát s ruganyos lépéseit a magára utalt szem tán egy tiszti egyenruhában folytatta volna e feltevésből azonban csak a fején levő bajtársi sapka igazolt valamita másik lány, Mária szólította ki a Nagykörút sarkán köréje gyűlt diák karéjból, mely mint résztvevőt nyilván a nap nagy eseménye felől faggatta ki.

A József körútnak ez a szakasza az odábbállt eső s az itt maradt köd ellenére, rendkívül eleven volt, mint mindig ilyentájban. Szemből a Rákóczi téri női ipariskola öntötte ide — a csirkekorzóra — a műhímzés, szabászati rajz, fehérvarrás s más rokonszakmák növendékeit, mögülük az Üllői útról, a Baross utcából meg az orvoskar órái bocsátották ki az előadást egy kis sétával kizsongató csoportokat; s a két elem, hol csak a felsőbb képzésnek kijáró irigység s ámulat s a kurta és kurtuló szoknyának kijáró gusztálás pillantásaiban, hol megjegyzésekben, visszafordulásokban, nevetgélésben, olykor-olykor egy-egy leszólításban alkotott vidám rázókeveréket.

A járda fél szélességét elfoglaló, s a szembejövőket oldalra szorító négyesben Mária vitte a szót. Ő is a délutáni sajtóban Budaörsi csatává elkeresztelt nem tudni miről ontotta a kérdéseket, amelyben a volt admirális a volt királyt, a budai palota elfoglalásában az utolsó percben megakadályozta.

Szemmel láthatólag nem is annyira a részletek iránti történeti érdeklődésből, hanem hogy a résztvevőt tömjénezze, s a maga temperamentumáról, melynek a nehézkes járás, a fűzős cipő, s a könyök árkában hordott könyvcsomó inkább bölcsésznői, mint medikai színt adott, elevenebb benyomást keltsen.

Hogy Vetési — így hívták a tányérsapkás fiút —, hogy szerzett tudomást a készülő csatáról, hogy csatlakozott a kollégákhoz, hisz ő voltaképp már ott is hagyta az egyetemi zászlóaljat, hogy csakugyan a farkasréti villamoson mentek-e ki a frontra, hogy látta-e a királyt, hol volt, csakugyan egy udvari vonatban, amikor megadta magát. Vetési volt annyira pszichológus s nőismerő, hogy ezekre a kérdésekre flegmatikusabb válaszokat adott, mint amennyi hidegvérrel, bár nem volt gyáva fiú, a budaörsi csatába elindult.

Azt hittem, maguk fognak a kérdezőktől megmenteni.

De azért csak elmondta, hogy a szobatársa szólt be érte mint jobbmódú fiúk, a Mária utcában béreltek szobáts bár csakugyan megunta a zászlóaljat, mely egy idő óta a menekült diákok segélyegyletévé alakult, ilyenkor mégiscsak illett csatlakoznia. Igen, a temetőnél szálltak le, s a budaörsi svábok pincéinél ásták be maguk; nem, nem lőtt, csak egy gépfegyver kerepelt a közelükben, az öreg sváb, a pénisz állva nem áll egy hébér bort is rájuk szánt, azt mondta, jó, hogy a múlt héten leszüretelt, most összejárnák a szőlőjét.

Hisz maga nem is volt katona. Ez volt a tűzkeresztsége. Én tán ötször is benn voltam a Segélyegyletben, pláne mióta meghallottam, hogy Iván kinn van. Erre azonban nem volt szükség.

Audrey Carlan: Calendar girl by Libri Kiadó - Issuu

Mária kinn lakott a külső Kerepesi út s a Liget közé eső városrészben, a Csikágóban, mely nyilván gyors épüléséről kapta még a múlt század végén a nevet, s a Most Vetési dobott egy éles, kutató pillantást a kérdező előtt Ágnes kötött sapkája felé, s vagy azzal nem volt megelégedve, amit a halvány, közönyt mutató arcon látott, vagy magában támadt fel a vágy, hogy ennek a lánynak, aki a szünet után egyszer csak elmaradt az Orczy kerti találkákról, fájdalmat okozzon, mert arcélét az ismerős kegyetlen fény öntötte el.

Inkább magával lődörgök, ha hajlandó egy darabot gyalogolni.

Lifehekk- Hogyan verd ki Tutorial- Kezdőknek. 18++

Mária nem vette észre sem Vetési pillantását, sem a lefokozást, ami a lődörgés meg gyaloglás szavakban rejlett. Ő csak azt hallotta, amit amikor a kérdés kifordult belőle remélni sem mert, hogy Vetési őt s nem Ágneséket vagy a visszafordulást választotta ezen a csongoréstündei útkereszten. Az öröm és büszkeség annyi fényt lőtt az arcába, hogy különben is sima bőre majd elpattant a sugárzásban.

Mária nem volt csúnya, s ha a mandulavágású arcban mégis volt valami libaszerű, azt a fejhordását is meghatározó járásán kívül, kissé oldalt álló szeme okozta. Az enyém. Énvelem jár. S noha a kis szúrás, melyet Vetési ezzel a faképnél hagyással neki szánt, tagadhatatlanul ült a szíve alatt, Ágnes inkább szánalmat érzett iránta.

Mária jobb tanuló volt, mint ő, az első szigorlata, anatómiát kivéve, jeles, s mint jómódú lány az apja vidéki patikus voltjobban felálló állapotban a pénisz felnéz neki ruhára, színházra, sőt olyan folyóiratok, könyvek is megfordultak a kezében, amelyeknek Ágnes csak hírét hallotta: felálló állapotban a pénisz felnéz volt benne valami kótyagosság, ami elképzelhetetlenné tette, hogy Vetési Iván, akinek az ízlését olyan jól ismerte, komolyan beleszerethessen, s ha foglalkozott vele magában így gondoltaalighanem csak azért, hogy hozzájuk csatlakozhassék, lehetséges-e teherbe esni, ha nincs merevedés őt ki ne engedje egész a körmiből.

Ahogy azonban a Vetési erőteréből kiszabadultan a mellette sántító fiúra állította be magát, arra, ami felé ő volt a híd, már örült is, hogy vele lehet.

Második rész

Halmi Feri félig-meddig földije volt, tükrösi, mint az apja, házuk ott lapult a nagy négyholdas telek, a Kertész porta oldalában, amelyben Ágnes a vakációit töltötte. Apját, Halmi gépészt, látásból ismerte; csak annyiból volt gépész, hogy olajfoltos kék kabátot hordott — cséplővel vagy másféle géppel, mint Kis bácsit, a kovácsot nem kapcsolta össze az emlékezete. Feri nyilván visszahúzódott fiú volt, mert bár ugyanannak a palánknak s bodzabokor sornak a két oldalán gyermekeskedtek, nem volt emléke róla.

Nagymama mesélte először, hogy ő is orvosnak tanul, az anyja nagyon bízik benne, hogy a hibássága ellenére doktor lesz belőle. De Halmi följebb járt, s csak ebben az évben akadtak össze, mióta Ágnes is klinikai tárgyakat hallgatott: a közös belgyógyászaton olvasta le az indexéről a nevét.

Azóta főleg, ha Mária nem ült ott, Halmi is odatelepedett mellé, néha a klinikák közti vándorlásban is összeakadtak. Az, hogy ennek a komoly, nagy orrú fiúnak a homloka mögött is ott van a répáskert, a szalmakazal, a pajta, mely az ő városi gyerekségében a költészetet jelentette: olyan intimitást teremtett köztük, mintha közös titkuk volna, amiről a körülöttük álló kollégáknak sejtelmük sem lehet. A legjobban mégis az húzta hozzá, hogy Feri volt a kollégák között az egyetlen, akivel az apjáról, mint legalább hírből-látásból ismert emberről beszélhetett.

Feri felismerte az előnyt, s ha magukra maradtak, mint most, ezzel próbálta Ágnes figyelmét magára terelni, együttlétüket meghosszabbítani. Most is a fogolyról volt szó.

Túrabeszámolók | TTT

Előző beszélgetéseikből Feri tudott már annyit, amennyit tudni lehetett. Hogy két évvel a forradalom kitörése után egy igali ember szerint egy hazatérő hadifogoly szállítmánnyal jutott el Szentpétervárig, onnét azonban nem engedték tovább.

Egy hazavergődött tiszt társa pedig, akivel ők nem találkozhattak, mert továbbment Erdélybe, azt a hírt hagyta, hogy a lengyel háború idején, valami kémkedési ügybe keveredett, s letartóztatták. Maga volt a mérséklet és a nyíltság.

felálló állapotban a pénisz felnéz rossz merevedés 14-kor

Ha csak a nyelvtanulás szenvedélye nem keverte bajba… Halmi Feri a Kertész fiúra, Ágnes unokatestvérére gondolt, aki a kommün leverése után önként jelentkezett a nemzeti hadseregbe, s darutollas kalapban járt haza Siófokról. Ő nem tartotta olyan lehetetlennek, hogy a nagybátyja is kész volt valami szolgálatra a vörösök ellen. Én azt hiszem, tért vissza aztán a megbízhatatlan hírre, nem kellett ahhoz kémkednie, hogy visszatartsák.

A szovjet kormány nem bolond, hogy most, amikor annyi elítélt kommunista van börtönben, ilyen fontos cseretárgyat, mint a magyar tisztek, kellő ellenérték nélkül a kezéből kiadjon.

Hogy aztán a túra során ki mentorált kit, azt döntse el a kedves olvasó.

De hátha a mieink megmakacsolják magukat? Tudja, milyen a politikai indulat: nehéz, ami a keze közt van elereszteni.

  1. Nagy László Mindannyian mások vagyunk.

Hiszen már olyan rég húzódik, s annyiszor elakadt a dolog… — Nem tehetik, rázta meg a fejét Feri. A közvélemény rákényszeríti őket. Aztán meg, tette hozzá, a visszatarthatatlan szót egy apró nevetéssel ellensúlyozva, van osztályszolidaritás is, végre is tisztekről van szó.

Ágnes nem tudta, hogy a divatból kiment mozgalmi szón nevet-e, s azokon, akik használják még, vagy azokon, akiknek mégiscsak ki kell ereszteniük a zsákmányt a kezükből, de nem is kereste. Képzeletében a hétéves, minden részletében s variációjában kidolgozott kép merült föl: az apja, amint a vonatról leszáll, vagy egy este az előszobaajtón becsönget. Hisz annyi minden volt már ott azóta: polgárháború, éhínség, s egy közel ötvenesztendős ember.

Aki látta, nem felejti: alig egy órával azután, hogy a vegyesen egy századdal kikapott Hosszú Katinkától, a 4xas gyorsváltó utolsó embereként aranyat érően hajrázott a budapesti úszó Eb-n. Verrasztó Evelyn: A vegyes utáni első emlékem az, hogy apa sír. Aztán Balázs kérdezi Fehérvári Balázs mesteredző, vele készült interjúnkat lásd: "A tiéd úgyis olyan gagyi", Magyar Narancs,

A saslengést is megcsinálta a nyújtón, tette hozzá, s az előbbihez hasonló nevetés most a közös emlék melegének szólt, mely mintha Ágnesből adott volna egy darabkát a hatalmába.

A szívében emelkedő melegség azonban nem engedte egészen elzárni a szavak útját.

felálló állapotban a pénisz felnéz miért zsibbad a pénisz

Úgy megváltozna egyszeriben az életem. Inkább csak, mint egy képpel játszom vele. Néhány pillanatig némán lépdeltek egymás mellett. Feri úgy érezte, hogy egy ügyes, óvatos szó őt is belophatja a szentélybe, ahol ez a tartózkodó lány az apja képét melengeti. De mégsem olyan, tette hozzá, az ábránd vonzásának engedve, mint most lehetne.

Hisz, amikor bevonult, voltaképpen még egész kislány voltam… Olyan jó lett volna beszélni erről, szinte a mellében, a torkában érezte a nyelvének induló szavakat: hogy a távol töltött évek nemcsak rombolni tudhatnak egy viszonyt, érlelni, építeni is, de ahogy a kollégájára nézett, s a mohó lesben álló örömet, meginduló vallomásának a visszfényét meglátta rajt, ahelyett hogy tovább mondta volna, az esőfényes járdát nézte.

Az Andrássy út sarkáig szótlanul tették meg a hátralevő lépéseket. Úgy is eléggé meggyalogoltattam. Halmi ráemelte a szemét s abban annyi riadtság, fájdalom, szemrehányás volt, s az mind olyan gyorsan hunyt ki, hogy nem is lehetett egyértelműen lefordítani.

Hol is lakik?

A Filatori gátnál? Éjszaka lesz, amire hazaér. Én meg itt lakom pár lépésnyire; nem is érdemes a földalattiba benyomakodnom. Halmi nem szólt ellene. Ágnes megvárta vele a villamost. A kocsi zsúfolt volt, s a megállónál is egész kis embercsomó várakozott.

Ágnes érezte, hogy a fiút a villamos közeledtével lámpaláz fogja el: hogy fog a rossz lábával a tülekvő csoportban a peronra följutni, s tapintatból, melyet a felálló állapotban a pénisz felnéz már nem láthatott, a készülő rohamról egy inasgyerekre s kézikocsijára fordította a tekintetét.

Csak akkor kereste meg őt a szemével, amikor a kocsi már megindult. Feri ott állt a felső lépcsőn; egy asszony, aki tán észrevette a hibáját, beljebb nyomakodott az emberdugóba, s fél karjával segítette a szabadon maradt helyre; ő azonban szándékosan ott maradt a lépcsőn, mint valami suhanc, a jól sikerült csíny után, onnét intett a szabad fél kezével.

Ágnes elindult a homálybavesző sugárúton, amelyen mintha valami ködfolyó ömlött volna a város belsejébe, az ívlámpák köré szorítva a küszködő kékes fényességet. Akkoriban még látott is lovasokat; azóta vagy kivesztek, vagy más utakon zötyögtették a pepita nadrágos combjaikat. A hajdani útjuk azonban üres volt, s ő a járdák népétől elszigetelten haladt a Liget felé, hóna alatt a nyúzott irattáska, mely vele került a gimnáziumból az egyetemre.

Ez az út már kislány korában is a megkönnyebbülés útja volt számára, a viaszosvászon kottatekercsével erre jött haza a zeneiskolából. Menet a párhuzamos mellékutcán rohant, hogy időben odaérjen, mielőtt a kisasszony sorra veszi, s az ölébe rakott kottán még egyszer eljátssza a Czerny etűdöket, visszafelé azonban rendesen kikanyarodott az Felálló állapotban a pénisz felnéz útra, s ilyenféle imbolygásban késleltette a hazaérkezést.

Nem volt valami ügyes zongorista, de az anyja, ha egyszer beíratta, elvárta, hogy felálló állapotban a pénisz felnéz gyakorló, majd az előkészítő osztályokból is levizsgázzék. A fiatalembereknek operaszemelvényeket játszani: ez is része volt annak a többletnek, mellyel a maga szerényebb műveltségét a lányában meg akarta toldani, s Ágnesnek, aki az iskolában jeles tanuló volt, a fals hangokkal s a kisasszony kétségbeesésével vívott csaták után édes ernyedést felálló állapotban a pénisz felnéz a hazamenetel: pénisz hosszúságú napóleon füle néha még piros volt a tanárnő kiáltozásától, zsebében azonban ott volt a diákcsemege, vagy október elseje után, amikor a gesztenyés nénik is kiültek kerek kályhájuk mögé az utcára, a meleg stanicli, s ő csendesen majszolva élvezte a megnyújtott út, felelőtlen negyedóra magányát az áramló idegen emberek közt.

Tizenkét vagy tizenhárom éves korában ez az út látta az első férfit is, aki a sok millió nő közül épp őmögéje szegődött oda, egy ilyenféle este. Nem is volt már egészen fiatal fiú, s ő először egész gyanútlan nézett vissza a mellévetődő árnyékra, a közvetlen mögötte nyikorgó lépésekre, csak amikor a szemében azt a különös valamit meglátta, akkor gyorsított ijedten a lépésein.

Milyen riasztó, mégis mámoros érzés volt; a teste, amit addig öntudatlan hordott, valami különös szégyenletes értéket kapott tőle, mintha a flórharisnyába bújtatott felálló állapotban a pénisz felnéz meztelenül maradt mellek lettek volna, amelyeket a rövid szoknya elfeledt letakarni. Hol van már az az idő? Milyen rutinra tett szert utcán, egyetemen azoknak a pillantásoknak az állásában, elhárításában; holott voltaképp csak a tudása nőtt meg ezekről a dolgokról, a női és orvosi tudása, meg az édes izgalom tűnt el a kicsit már kényelmetlen szüzesség ellenállásával.

felálló állapotban a pénisz felnéz egy 53 éves férfi felállítása

Az apjára próbált gondolni; ott folytatni, ahol Halmi kollega sunyi pillantása az ábrándot beléfojtotta. Hogy milyen öröm lenne, ha mint Feri mondja, s ha őszinte akar lenni minden észtilalom ellenére maga is hitte: egyszer csak itthon teremne. Egy barát, akit kor, illem s a vérség kapcsa választ el tőle, s kapcsol össze mégis épp ezért.

Az anyjával sosem volt bizalmas. Tulajdonképp nem is igen kívánta azt a bizalmat, amellyel más lányok, anyák az udvarlók mozdulatait s a tisztulások dátumát megvitatják. A női bizalmaskodásban általában van valami tisztátalan; egymás alsóruháját hordják, s a legszemélyesebb élményeiket is összekeverik. Ő arra a bizalomra áhított, amely távolságot tart, de a lélek lebeg benne. Az apja közt s közte, emlékezete szerint már kislány korában valami ilyesmi alakulgatott. Tisztelte őt és a pénisznagyobbítás minden módszere ingyenes is, ha ugyan szánalomnak lehet nevezni a kárpótlás vágyát, mely a megalázott felsőbbrendűséghez vonz.

Pedig az apja aránylag kevesebbet törődött vele, mint az mandula merevedése, aki a maga módján szerette, ha ruhát, mulatságot, édességet akart volna, egy kis kacsmargással kicsalhatja. Sétákat tett vele át Budára; néha a tanulmányi kirándulásokra is elvitte. A fiúk magyarázat közben néha rá-rásandítanak, s ő olyan tisztává, boldoggá szítta magát ebből a tiszteletből, amelyet a kirándulást rendező, a szigort tréfával helyettesítő tanárról őrá is átvittek.

Ha kettesben járták a hegyeket az anyja nem szerette a céltalan, élvezettel össze nem kötött kirándulásokatakkor is többnyire megmaradt tanárnak: az iskolai dolgairól meséltette, vagy Budapest kialakulását, a maga egyetemi hallgató korát magyarázta, hogy akkor hogy volt a Svábhegyen, s mi volt a rakpartok helyén. Arról, hogy ők ketten mik egymásnak, nem volt sohasem felálló állapotban a pénisz felnéz el sem lehetett képzelni, hogy apuka ilyenről beszéljen vele.

Az utolsó fényképét idézte, amelyet még a lengyelországi harctérről küldött, sáros csizmában, katonaköpenyben áll egy vadszőlővel benőtt fal előtt; a tekintete ott is oly nyugodt s mosolygó. De hiába érezte, a maga bágyadt arcán, az izmokba halva indiánok péniszmérete viszonzó mosolyt, ez az erőltetetten tartóztatott kép sem tudta megállítani a csendben növő szorongását, amely mint valami kínos gravitáció, ahogy útja céljához közeledett, szinte négyzetes arányban sűrűsödött.

Egyre lassabban ment, csakhogy minél több lépésre nyújtsa a hátralevő távolságot, s messzebb tolja a csöngetést, kulcsfordulást, amely beviszi abba, ami otthon vár rá. Hirtelen megállt: eszébe jutott a mozi. Reggel azt mondta, tán később jön haza, megnézik Máriával az új Henny Porten filmet. De Mária a budaörsi csata izgalmaiban, úgy látszik, tökéletesen megfeledkezett a jegyről, melyet neki kellett volna megszerezni.

Ő meg inkább csak azért csinált magának programot, mert ez volt — a hazaérkezése — a kritikus idő, amikor azt a másikat is ott találta. Ez a felfedezés s az utána jövő szívdobogás, nagyot húzott a mellében szoruló pánton. Ha most hazamegy, biztosan ott lesz. Ki tudja tán azt hiszik, hogy tőrbe csalta őket: ez a váratlan visszatérés bizonyítani akar valamit. A földalatti aknája előtt egy pillanatig habozott, hogy leszalad, s beül jobb híján valami amerikai cowboy filmbe.

A főút villanyai alatt a A férfiak erekciójának okai még elég sok ember szája írt a ködbe világosabb kört, a mellékutcák azonban, melyekben napközben fütyülő inasok, futballozó fiúk, zörgő stráfkocsik tették olaszossá az életet, már elnéptelenedtek, a boltok is zárva, csak a hentesüzlet félig lehúzott redőnye alól csapott ki a töpörtyűszag. Ahogy a házuk közelébe ért, látta, hogy a kapualjból egy fej hajol ki, s húzódik gyorsan vissza, majd kisvártatva az egész bejárati fal lesz egy emberi test, kendő, has kiálló sziluettjétől cikcakkos: a leskelődő nyilván látni is akart, meg a fejét sem kidugni.

Ahogy Ágnes váratlan befordult, az árnyék a kapu mögé készített szemeteskosarak közé húzódott. Bölcskeyné volt, a házmesternéjük. Az ura, Bölcskey bácsi már akkor is ott lakott velük a mosókonyha melletti szobácskában; azóta velük költözködtek, mint a bútoraik, előbb Frida nénihez, a Vízivárosba, majd amikor az örökség anyja nagybátyja után rájuk szakadt, őket hozták át házmesternek a pesti sötét bérházukba.

Kati néni még korainak tartotta, hogy a lesbenállásról a panaszkodásra térjen át. A Felsőerdősoron? Ágnes tudta már, miről van szó: a Felsőerdősor utcában volt az felálló állapotban a pénisz felnéz pincéje, ahol a söprűket tartották, s kis lapátjukkal, a tolható vaskocsikkal a környékre szétmentek; a rettenetes hely, melyen Kati néni fölzaklatott szíve minden figyelmével függött, s ahova zárás felálló állapotban a pénisz felnéz egypárszor be is tört.