Sky Lords - Harc az égi urak ellen

Ha levágja a petéket lesz erekció,

Megjelenés éve:   Lapszám: 12     Szerző: M. Dubin: A normálistól az abnormálisig.

Biológiai kislexikon

Sándor József és társa kiadása, é. Az ember nemi ösztöne ugyanis az egész éven át működik, még pedig többnyire egyenletesen, bár egyes megfigyelések szerint, legalább is bizonyos egyéneknél tavasszal erősebben, mint más évszakokban, ami atavizmusra, az ősöktől való öröklésre vezethető vissza. Az állatoknál a nemi ösztön működése többnyire bizonyos időszakra, a párzási időszakra korlátozódik, illetve ilyenkor legintenzívebb, szinte lenyűgöző erejű, bár máskor is megnyilvánulhat.

Amellett az állatoknál a nemek nem ha levágja a petéket lesz erekció állandóan egymás mellett, csak a párosodási időszak beálltakor keresik föl egymást. A legtöbb állat, különösen az alsórendű lényeknél, teljesen izolált és egyéni életet él.

Nem törődnek egymással, semmiféle társadalmi közösségi viszonyban nincsenek egymással, sőt a legtöbb esetben meg se ismerik egymást és nem tudnak róla, hogy egy-ugyanazon fajhoz tartoznak.

Sőt alsóbbrendű állatnál, már halaknál is, az egyéni és faji megkülönböztető képesség annyira hiányzik, hogy a kannibalizmus, vagyis az ugyanazon fajhoz tartozó egyének fölfalása nagyon elterjedt jelenség. E sorok írója egy kis akváriumot tart a dolgozószobájában és nem egyszer figyelte meg, hogy bizonyos fajú halak rögtön föl is falják az utódaikat, amint a petékből kikeltek, hacsak idejében nem gondoskodott az ember ezek elkülönítéséről. Minél magasabbra haladunk az állatvilágban, annál inkább háttérbe szorul ez a közönyösség a fajtabeli egyének iránt és annál nagyobb mértékben lép föl a hajlam valami társadalmi közösségbe való lépésre.

Általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogy ugyanazon fajnak a fiatal állatai, noha kezdetben talán rajokban vagy csapatokban élnek, a fokozatos növekedéssel lassankint szétválnak és egyéni életet folytatnak.

De ha most arra gondolunk, hogy például a heringek milliárdnyi tömege szétszórva él a tengerben, akkor nyilvánvaló, hogy a természetnek valami külön módszereket kell alkalmazásba vennie arra, hogy párzás idejére a nemek tömegesen összekerüljenek.

Amint ez meg is történik a halak ívása tömeges fölvonulása idején. Bizonyára a nemi ösztön tereli össze a halakat ilyen tömegesen, bár itt az az érdekes jelenség van, hogy a halakra nem várnak a koitussal kapcsolatos kéjes érzések, mint a magasabbrendű állatoknál, mert a legtöbb halnál nincsen koitus, hanem a hímek és nőstények csak ugyanarra a helyre gyűlnek össze, s ahol a nőstények lerakják a petéiket, ugyanott bocsátják ki a hímek az ondójukat a vízbe.

Nagyvárosi természetbúvár: Fülbemászó

Ezeknek egymásra találása, vagyis a megtermékenyítés, így teljesen a véletlenre van bízva. Mikor elérkezik a párosodás ideje, az állatot teljesen ez keríti hatalmába. A szaporodásra megérett egyén idegrendszerén valami hatalmas vágyódás és ösztön áramlik át s ez vonzza a másik nemű egyén felé.

  1. Okok, ha a pénisz nem növekszik
  2. A leghatékonyabb erekciós gyakorlatok
  3. Biológiai kislexikon | Digitális Tankönyvtár
  4. Szabad-ötletek jegyzéke – József Attila összes versei | MEK
  5. Lásd úszóhólyag.
  6. Erekciót befolyásoló tabletták

Ez az ösztön pillanatnyilag olyan erős, hogy az énről való gondoskodás és az önfentartási ösztön teljesen eltűnnek. A szaporodási ösztön minden más ösztönt lenyűgöz. Csak egy gyönyörűség, egy törekvés, egy vágyódás marad meg: megkapni a másik nemhez tartozó megkívánt lényt, ezt átölelni és a legbensőbb érintkezésben egyesülni vele.

Szabad-ötletek jegyzéke

Hiszen borzasztó dolog is egy szerelmes pár benső ölelkezése! Olyan borzasztó, hogy az érzékeknek ettől a viharától a festő kezéből kiesik az ecset, az életbúvár elveszti az elemzés fonalát, a filozófus pedig elképed a vadságán és állati fenségességén annak az aktusnak, melynél látszólag minden emberi erő a megtermékenyítendő állatnak áldozódik föl.

Minden szűznek bevallott vagy néma célja, kínja és gyönyörűsége minden embernek a legmagasabb érzéki mámor, de ugyanez a legmélyebb szakadék is, ahová a közönséges szerelem beeshet és ahová a fennkölt szerelem is alámerülhet! Mártont, az aragónai házból való királyt, ami Szardínia függetlenségének megadta az utolsó döfést.

Olvass tovább Mitől alakul ki a macskaszőr-allergia?

Azt a nézetet, hogy a nemi erekciós prosztata eltávolítás nem egyszerűen a duzzadásig megtelt nemi mirigyek kiürítésének szükségletéből ered, hanem hogy ez az ösztön átjárja az egész idegrendszert és külön központja is van, támogatja az a másik fölfogás, melyet egész sereg érdekes kísérlet erősít meg és amelynek lényege röviden az, hogy a nemi ösztön sok tekintetben egészen független a nemi mirigyektől, mert ezeknek eltávolítása után is tovább működik.

Lássunk erre vonatkozólag néhány érdekes kísérletet: Spallanzani úgy találta, hogy a hím béka koitus közben elviseli a legmesszebbmenő csonkításokat is anélkül, hogy a párosodási aktust félbeszakítaná vagy abbahagyná; még a lefejezés után is négy-tíz napig a nőstény hátán ül, melyet mellső lábaival fog át.

ha levágja a petéket lesz erekció

Goltz megerősítette és kiegészítette az olasz tudós megfigyeléseit, ő a nősténynek különböző testrészeit operálta ha levágja a petéket lesz erekció és úgy találta, hogy a párosodási időszak alatt minden része vonzóan hatott a hímekre, míg ellenben a nőstényeket nem vonzották a hímeknek egyes levágott részei. A különféle érzékszervek eltávolítása azt mutatta, hogy az ingert nem valami különleges szerv, hanem az egész idegrendszer közvetíti.

Ha a karok bőrét, vagy a mellbőrnek a karok közötti részét távolította el, akkor az átölelés nem következett be; úgy látszik tehát, hogy a szexuális érzékelést ezek a testrészek közvetítik.

Kedves Olvasó!

Ellenben az átölelés igenis megtörtént, ha csupán a heréket távolította el. Ez a kísérlet tehát azt mutatja, hogy a herék kiürítésének a szükséglete nem olyan lényeges a nemi ösztön megnyilvánulására. Erre vonatkozólag a döntő kísérletezéseket Tarchanow orosz tudós végezte Szentpéterváron.

Több száz gyepi-békával kísérletezett, melyek majdnem mind koitusban voltak ami a békáknál több napig tart.

Ezt tehát tudjuk, de nem igazán hisszük Valószínűleg minden gyerek tudja, hogy a fülbemászó egy dolgot biztosan nem csinál: nem mászik fülbe. Ezt tehát tudjuk, de nem igazán hisszük - nem zörög a haraszt, ugyebár, és a fülbemászó kecses, hajlékony testét mintha a jóisten is kifejezetten fülbe mászásra teremtette volna. Az angolok szerint egyszerű félreértésről van szó. Az angol earwig kifejezés szerintük az earwing torzulása, az earwing pedig arra utal, hogy rövidke szárnyfedői fül alakúak.

Ezekkel először is megismételte a Goltz kísérleteit. Szívnek, gyógyszerek merevedési zavarok kezelésére, a máj egyes részeinek, a lépnek, a gyomornak, a beleknek, a veséknek eltávolítása nem váltotta ki a koitus abbanhagyását, sőt még a herék óvatos eltávolítása sem. De az ondóhólyag eltávolítása avval járt, hogy a békák azonnal vagy rövid idő múlva abbahagyták a koitust és nem is próbálkoztak vele többé.

Tarchanow ebből arra következtetett, hogy a békánál, s így valószínűleg az emlős állatoknál, tehát az embernél is az ondótartályok a nemi impulzus kiindulási pontjai, ahonnan aztán az egész nemi aktus kiváltódik. Pár év múlva Steinach folytatta Prágában a kérdés kutatását.

két ülésben

Tarchanow tanítását elfogadta a békára vonatkozólag, de mégis bizonytalannak mondotta, vajjon az emlősöknél az ondóhólyag érintetlenségétől függ-e a nemi ingerlékenység megmaradása?

Ezt már csak azért is kétségbevonta, mert a békák ondótartói és az emlősök ondóhólyagjai nem azonos eredetű szervek. A kérdés ha levágja a petéket lesz erekció fehér patkányokkal folytatott kísérleteket, melyeknél nagy ondóhólyag mellett igen erős a nemi ösztön. Úgy találta, hogy az ondóhólyag eltávolítása nem szüntette meg a nemi ösztönt, mert az operáció után a patkányok éppen olyan gyakran és erőteljesen végezték el a koitust.

Azonban ezekben a tartókban Steinach szerint nem is ondófolyadék van, hanem egy különleges váladék, ezek bonctani szempontból egészen mások, mint a béka ondótartói, úgyhogy a Tarchanow eredményei megdöntetlenek maradtak.

Irodalmi és Társadalmi havi lap

Steinach utal arra, hogy a kecskebékánál, melynek a nemi viselkedése nagyon hasonlít a gyepi békáéhoz, nincs is ondótartály. Mármost a Tarchanow kísérleteit megismételve, úgy találta, hogy az ondótartályok a koitus előtt üresek és csak ennek folyamán töltődnek meg, tehát nem lehet arra következtetni, hogy a nemi impulzus ezekből az ondótartályokból indulna ki. Azután azt tette, hogy ezeket az ondótartályokat a vérzés lehető elkerülésével eltávolította s úgy találta, hogy az ilyen módon megoperált egyéneknél a koitus még öt-hét napig tartott, sőt pár egyénnél még tovább is.

Ebből Goltz-zal együtt arra következtetett, hogy az impulzus először a megduzzadt herékből, nem pedig az ondóhólyagokból indul ki. Glotz maga utalt arra, hogy ha a herék eltávolítása után a koitus nem szakad félbe, ez még nem bizonyítja azt, hogy az impulzus nem belőlük indult ki, mert ha egy ideg-mechanizmusnak a működése egyszer megindult, ez folytathatódik akkor is, ha a kiváltó inger megszűnt működni.

Erekciós problémák

Úgy látszik tehát, hogy igazolva van a fenti tétel, mely szerint a nemi ösztön bizonyos mértékig független az ivarmirigyektől, melyeknek kifejlődése az ösztön erősödését és a nemzést biztosító impulzus fölébredését szolgálja. De a gazdák és állatorvosok tapasztalatai is amellett szólnak, hogy a nemi ösztön megmarad a herélés után is; így például ökrök és herélt lovak gyakran végeznek párosodási kísérleteket ivarzó nőstényekkel; a herélt lovak néha potensek maradnak s különösen tüzesek, de megtermékenyíteni természetesen nem tudnak.

A normálistól az abnormálisig*

Ezeket az eredményeket erősítik meg az embernél tett bizonyos megfigyelések is; a herélt férfiak is mutatnak nemi ösztönt, mint ezt a megfigyelők megállapították olyan országokban, ahol eunuchokat szoktak csinálni és alkalmazni. A herélésnek különféle fokai vannak, a rómaiak négyet különböztettek meg: 1.

ha levágja a petéket lesz erekció

Millant említi, hogy a spadonest párosodásra alkalmasoknak tartották abban az esetben, ha az operációt a pubertás beállta után végezték és hogy az ilyen herélteket a római hölgyek nagyon kedvelték ad securas libidinationes vagyis olyan kéjelgésre, melynél nem kell következményektől tartani. Malignon, a pekingi francia követség orvosa arról ad hírt, hogy a kínai eunuchoknak nemi érzéseik vannak, keresik a nők társaságát és kielégítik a nemi ösztöneiket úgy, ahogy lehet, mert külső nemi szerveik egyáltalán nincsenek.

Az ösztön annál kisebb mértékű, minél korábban távolították el a szerveiket s a kínaiak a tíz éves koruk előtt herélt fiúkat abszolút szüzeknek tartják.

ha levágja a petéket lesz erekció

Sztambulban, ahol az eunuchok rendesen négerek, a herélést már a korai gyermekkorban és tökéletesen végzik el, hogy a potenciát lehetőleg tökéletesen megszüntessék. Hogy a régi Rómában és ha levágja a petéket lesz erekció keleten egyes nők jobban szerették a herélt férfiakat, azt Baeger avval magyarázza, hogy náluk hosszabb ideig tart az erekció.

ha levágja a petéket lesz erekció

Ha a herélés úgy történik, hogy a hímvessző megmarad, akkor a potencia még tíz évig az operáció elvégzése után is megmaradhat; Pelikan szerint az orosz szkoptoknál, ha a herélést a pubertás folyamán végzik el, az egyének még sokáig azután is koitusképesek maradnak.

Az érettebb korban végzett herélés alig változtat valamit a potencián és a nemi érzéseken. Guinard azt mondja, hogy a herélés után a nemi ösztön tovább marad meg az embernél, mint az állatoknál, sőt hogy külső ingerek erősebb hatása következtében még fokozódik. Hozzászólás A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.